POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAR-KO Dariusz Ozga z siedzibą w Radomsku  przy ul. Przemysłowa 50, 97-500 Radomsko. Może się Pani/Pan z nami skontaktować:
  • telefonicznie: 507343290
  • przez e-mail: boom_cena@interia.pl
 
 • 2. Jakie dane przetwarzamy?
Na potrzeby, o których piszemy poniżej zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:
  • Dane identyfikacyjne — Dane takie jak: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania są konieczne do złożenia zamówienia, prowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia obsługi posprzedażowej.
  • Dane dotyczące sprzedaży — W celu realizacji naszych zobowiązań wobec naszych klientów oraz w związku z obowiązkami prawnymi możemy przetwarzać dane dotyczące sprzedaży takie jak numer zamówienia, dane dotyczące płatności, dane dotyczące dostawy itp.
  • Informacje dotyczące przeglądania witryny sklepu — Dane takie jak: czas dostępu, liczba przypadków uzyskania dostępu, adres IP i informacje o zdarzeniach (takich jak błędy, zawieszenia, ponowne uruchomienia i aktualizacje do nowych wersji) i inne dane diagnostyczne, techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, np. godzina i czas korzystania z usług, wyszukiwane terminy wprowadzone przez Użytkownika na urządzeniu oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych na urządzeniu Użytkownika.
  • Cookies — Na stronie naszego sklepu korzystamy z Ciasteczek. Są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcjach „Pomoc” w menu przeglądarek internetowych.
 
 • 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenie procesu sprzedaży — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • kontakt w sprawach związanych z realizacją umowy lub ofertą Administratora — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę);
  • przechowywania nieopłaconych zapytań — dane dotyczące sprzedaży— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie statystyk niezrealizowanych zamówień w celu ulepszania jakości świadczonych usług.
  • marketing bezpośredni — dane kontaktowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem firmy jest ochrona interesu majątkowego.
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane sprzedaży — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem firmy jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
  • administrowania stroną internetową — Informacje dotyczące przeglądania witryny sklepu, cookies— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem firmy jest sprawne zarządzanie serwisem;
W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
  • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
  • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego (bez tych danych rozpatrzenie reklamacji lub zwrotu nie będzie możliwe);
  • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
  • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe).
 
 • 4. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kurierom, prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za system ERP, firmie odpowiedzialnej za zarządzanie obsługą klienta. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
 
 • 5. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • przez okres 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego zawarcia umowy;
  • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 
 • 6. Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan zgłosić:
  • a. na adres email – boom_cena@interia.pl
  We wniosku powinna Pani/Pan podać dane, które pozwolą nam jednoznacznie zidentyfikować Panią/Pana.
 
 • 7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z prawem.
 
 • 8. Środki bezpieczeństwa
Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności przez naszych klientów będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nasi klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa.